حاضر نشدن «سرافراز» در محل کار کذب است/ با شایعه پراکنان برخورد می‌کنیم

حاضر نشدن «سرافراز» در محل کار کذب است/ با شایعه پراکنان برخورد می‌کنیم

روابط عمومی صدا و سیما انتشار شایعه حضور نیافتن رئیس رسانه ملی در محل کارش را شیطنت رسانه‌ای با هدف تشویش اذهان عمومی دانست.

حاضر نشدن «سرافراز» در محل کار کذب است/ با شایعه پراکنان برخورد می‌کنیم

(image)

روابط عمومی صدا و سیما انتشار شایعه حضور نیافتن رئیس رسانه ملی در محل کارش را شیطنت رسانه‌ای با هدف تشویش اذهان عمومی دانست.
حاضر نشدن «سرافراز» در محل کار کذب است/ با شایعه پراکنان برخورد می‌کنیم

شهر خبر

دانلود فیلم خارجی