حاشیه های یک بدرقه/ رئیس جمهوری نگین حلقه نخبگان ورزش شد

حاشیه های یک بدرقه/ رئیس جمهوری نگین حلقه نخبگان ورزش شد
تهران – ایرنا – کمتر از 15 روز دیگر سوت آغاز بازی های المپیک 2016 در شهر بندری ریودوژانیرو برزیل آغاز می شود و 10 هزار و 820 ورزشکار برتر از 204 کشور جهان در 28 رشته ورزشی در رقابتی نفس گیر تلاش می کنند تا روح المپیک را بار دیگر زنده کنند.

حاشیه های یک بدرقه/ رئیس جمهوری نگین حلقه نخبگان ورزش شد

تهران – ایرنا – کمتر از 15 روز دیگر سوت آغاز بازی های المپیک 2016 در شهر بندری ریودوژانیرو برزیل آغاز می شود و 10 هزار و 820 ورزشکار برتر از 204 کشور جهان در 28 رشته ورزشی در رقابتی نفس گیر تلاش می کنند تا روح المپیک را بار دیگر زنده کنند.
حاشیه های یک بدرقه/ رئیس جمهوری نگین حلقه نخبگان ورزش شد

دانلود نرم افزار