حاشیه در آستانه لیگ در اردوی سرخ ‌ها/ دودستگی در پرسپولیس با بازگشت طارمی

حاشیه در آستانه لیگ در اردوی سرخ ‌ها/ دودستگی در پرسپولیس با بازگشت طارمی

بازگشت مهدی طارمی بازتاب متفاوتی بین پرسپولیسی ها داشته است.

حاشیه در آستانه لیگ در اردوی سرخ ‌ها/ دودستگی در پرسپولیس با بازگشت طارمی

(image)

بازگشت مهدی طارمی بازتاب متفاوتی بین پرسپولیسی ها داشته است.
حاشیه در آستانه لیگ در اردوی سرخ ‌ها/ دودستگی در پرسپولیس با بازگشت طارمی

موبایل دوستان