حاج سید احمد خمینی دیده‌بان صادق و چشم بیدار اسلامی بود

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای یادگار امام را دیده‌بان صادق و آگاه و چشم بیدار انقلاب اسلامی خواند.