جنبش حماس عملیات «نیس» فرانسه را به شدت محکوم کرد

جنبش حماس عملیات «نیس» فرانسه را به شدت محکوم کرد

جنبش اسلامی حماس طی بیانیه‌ای حمله به شهروندان فرانسوی در شهر نیس را که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر شد، به شدت محکوم کرد.

جنبش حماس عملیات «نیس» فرانسه را به شدت محکوم کرد

(image)

جنبش اسلامی حماس طی بیانیه‌ای حمله به شهروندان فرانسوی در شهر نیس را که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر شد، به شدت محکوم کرد.
جنبش حماس عملیات «نیس» فرانسه را به شدت محکوم کرد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی