جلسه علنی مجلس آغاز شد/گزارش رئیس کمیته امداد امام خمینی در دستور کار

جلسه علنی مجلس آغاز شد/گزارش رئیس کمیته امداد امام خمینی در دستور کار

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست لاریجانی آغاز شد.

جلسه علنی مجلس آغاز شد/گزارش رئیس کمیته امداد امام خمینی در دستور کار

(image)

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست لاریجانی آغاز شد.
جلسه علنی مجلس آغاز شد/گزارش رئیس کمیته امداد امام خمینی در دستور کار

اسکای نیوز