جشن دانش‌آموختگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

جشن دانش‌آموختگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

دومین جشن دانش‌آموختگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ۱۱ شهریورماه در تالار فردوسی این دانشگاه برگزار می‌شود.

جشن دانش‌آموختگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

(image)

دومین جشن دانش‌آموختگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ۱۱ شهریورماه در تالار فردوسی این دانشگاه برگزار می‌شود.
جشن دانش‌آموختگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

دانلود موزیک