جشنواره فیلم «عمار» برای درگذشت پدر شهیدان خالقی بیانیه داد

جشنواره فیلم «عمار» برای درگذشت پدر شهیدان خالقی بیانیه داد

جشنواره مردمی فیلم عمار در پی درگذشت پدر شهیدان خالقی پور بیانیه ای صادر کرد.

جشنواره فیلم «عمار» برای درگذشت پدر شهیدان خالقی بیانیه داد

(image)

جشنواره مردمی فیلم عمار در پی درگذشت پدر شهیدان خالقی پور بیانیه ای صادر کرد.
جشنواره فیلم «عمار» برای درگذشت پدر شهیدان خالقی بیانیه داد

پسورد نود 32 ورژن 9

کتابخانه فرهنگ