جسد۳ ایرانی غرق شده در ترکیه به کشور منتقل شد

جسد۳ ایرانی غرق شده در ترکیه به کشور منتقل شد

سعید مطلق کنسول جمهوری اسلامی ایران در آنکارا اعلام کرد، اجساد سه ایرانی که به علت غرق شدن در آب، جان سپردند با هماهنگی های کنسولی به ایران منتقل و یا در حال انتقال می باشند.

جسد۳ ایرانی غرق شده در ترکیه به کشور منتقل شد

(image)

سعید مطلق کنسول جمهوری اسلامی ایران در آنکارا اعلام کرد، اجساد سه ایرانی که به علت غرق شدن در آب، جان سپردند با هماهنگی های کنسولی به ایران منتقل و یا در حال انتقال می باشند.
جسد۳ ایرانی غرق شده در ترکیه به کشور منتقل شد