جزییات آزمون زبان دانشگاه پیام نور اعلام شد

جزییات آزمون زبان دانشگاه پیام نور اعلام شد

مدیر سنجش و ارزشیابی دانشگاه پیام نور گفت:ثبت نام آزمون زبان این دانشگاه به صورت الکترونیکی و در تاریخ ۱۶ مرداد ماه انجام می شود.

جزییات آزمون زبان دانشگاه پیام نور اعلام شد

(image)

مدیر سنجش و ارزشیابی دانشگاه پیام نور گفت:ثبت نام آزمون زبان این دانشگاه به صورت الکترونیکی و در تاریخ ۱۶ مرداد ماه انجام می شود.
جزییات آزمون زبان دانشگاه پیام نور اعلام شد

آپديت نود 32 روزانه

مجله اتومبیل