جزئیات «سند محرمانه» نقشه راه بلند مدت غنی‌سازی ایران

جزئیات «سند محرمانه» نقشه راه بلند مدت غنی‌سازی ایران

موسسه علم و امنیت بین‌الملل مانند خبرگزاری آسوشیتدپرس به نسخه‌ای از «سند محرمانه» نقشه راه بلند مدت غنی‌سازی ایران دست پیدا کرده است.

جزئیات «سند محرمانه» نقشه راه بلند مدت غنی‌سازی ایران

(image)

موسسه علم و امنیت بین‌الملل مانند خبرگزاری آسوشیتدپرس به نسخه‌ای از «سند محرمانه» نقشه راه بلند مدت غنی‌سازی ایران دست پیدا کرده است.
جزئیات «سند محرمانه» نقشه راه بلند مدت غنی‌سازی ایران

فانتزی