جزئیات سفرهای نوروزی بازنشستگان

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری به اعلام جزئیات سفرهای نوروزی بازنشستگان پرداخت و گفت: برای ایام نوروز ۱۵۰۰ نفر برای استفاده از تسهیلات سفرها ثبت نام کرده‌اند.