جزئیات حضور تیم‌های نیروهای مسلح ایران در مسابقات روسیه

جزئیات حضور تیم‌های نیروهای مسلح ایران در مسابقات روسیه

رئیس هیأت نیروهای مسلح اعزامی به مسابقات نظامی روسیه گفت: متأسفانه در حین تمرین تیراندازی با خمپاره‌انداز توسط تیم کشور آنگولا، گلوله منفجر شده و تعداد ۱۰ نفر از تیم آنگولا و یک نفر از تیم اعزامی چین مجروح شدند.

جزئیات حضور تیم‌های نیروهای مسلح ایران در مسابقات روسیه

(image)

رئیس هیأت نیروهای مسلح اعزامی به مسابقات نظامی روسیه گفت: متأسفانه در حین تمرین تیراندازی با خمپاره‌انداز توسط تیم کشور آنگولا، گلوله منفجر شده و تعداد ۱۰ نفر از تیم آنگولا و یک نفر از تیم اعزامی چین مجروح شدند.
جزئیات حضور تیم‌های نیروهای مسلح ایران در مسابقات روسیه