جزئیات بخشنامه جدید ایمنی کار

جزئیات بخشنامه جدید ایمنی کار

وزیر کار بخشنامه «ارتقاء بازرسی و ایمنی کار» را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

جزئیات بخشنامه جدید ایمنی کار

(image)

وزیر کار بخشنامه «ارتقاء بازرسی و ایمنی کار» را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
جزئیات بخشنامه جدید ایمنی کار

تکنولوژی جدید