جدید‌ترین رده‌بندی فیفا اعلام شد/ ایران همچنان ۳۹ جهان و آقای آسیا

جدید‌ترین رده‌بندی فیفا اعلام شد/ ایران همچنان ۳۹ جهان و آقای آسیا

فوتبال ایران بدون تغییر در جایگاه خود در رتبه ۳۹ جهان باقی ماند. سقوط سه پله‌ای اروگوئه و دو پله‌ای انگلیس از نکات بارز این رده‌بندی تازه اعلام شده است.

جدید‌ترین رده‌بندی فیفا اعلام شد/ ایران همچنان ۳۹ جهان و آقای آسیا

(image)

فوتبال ایران بدون تغییر در جایگاه خود در رتبه ۳۹ جهان باقی ماند. سقوط سه پله‌ای اروگوئه و دو پله‌ای انگلیس از نکات بارز این رده‌بندی تازه اعلام شده است.
جدید‌ترین رده‌بندی فیفا اعلام شد/ ایران همچنان ۳۹ جهان و آقای آسیا

دانلود سریال و آهنگ