جدول تعرفه‌های جدید اپراتورهای موبایل

جدول تعرفه‌های جدید اپراتورهای موبایل

هم‌زمان با اجرای ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه نگاهی به یکی از ملاک‌های مهم مهاجرت مشترکان به اپراتورهای دیگر می‌اندازیم.

جدول تعرفه‌های جدید اپراتورهای موبایل

(image)

هم‌زمان با اجرای ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه نگاهی به یکی از ملاک‌های مهم مهاجرت مشترکان به اپراتورهای دیگر می‌اندازیم.
جدول تعرفه‌های جدید اپراتورهای موبایل

کیمیا دانلود