جان کری: تحریم‌های کنگره، ایرانیان را پای میز مذاکره آورد

جان کری: تحریم‌های کنگره، ایرانیان را پای میز مذاکره آورد

وزیر خارجه آمریکا در توضیح علت ارسال ۴۰۰ میلیون دلار ایرانیان به صورت پالت‌های پول نقد گفته که این اقدام از تبعات تحریم‌های کنگره است؛ تحریم‌هایی که ایران را پای میز مذاکره کشاند.

جان کری: تحریم‌های کنگره، ایرانیان را پای میز مذاکره آورد

(image)

وزیر خارجه آمریکا در توضیح علت ارسال ۴۰۰ میلیون دلار ایرانیان به صورت پالت‌های پول نقد گفته که این اقدام از تبعات تحریم‌های کنگره است؛ تحریم‌هایی که ایران را پای میز مذاکره کشاند.
جان کری: تحریم‌های کنگره، ایرانیان را پای میز مذاکره آورد

اتومبیل