جان‌کری ادعای کنگره را رد کرد/ آمریکا به کسی باج نمی‌دهد

جان‌کری ادعای کنگره را رد کرد/ آمریکا به کسی باج نمی‌دهد

وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران بابت آزادی زندانیان کشورش از ایران را رد کرد.

جان‌کری ادعای کنگره را رد کرد/ آمریکا به کسی باج نمی‌دهد

(image)

وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران بابت آزادی زندانیان کشورش از ایران را رد کرد.
جان‌کری ادعای کنگره را رد کرد/ آمریکا به کسی باج نمی‌دهد

خبر فرهنگیان