جانشین کونته در ایتالیا رسما معرفی شد

جانشین کونته در ایتالیا رسما معرفی شد

سرمربی سابق تورنتو به عنوان سرمربی جدید تیم‌ملی ایتالیا معرفی شد.

جانشین کونته در ایتالیا رسما معرفی شد

(image)

سرمربی سابق تورنتو به عنوان سرمربی جدید تیم‌ملی ایتالیا معرفی شد.
جانشین کونته در ایتالیا رسما معرفی شد

شهرداری