تیم ۷ نفره ایران، ایرلند شمالی را شکست داد

تیم ۷ نفره ایران، ایرلند شمالی را شکست داد

تیم ایران در این دیدار موفق شد با نتیجه ۷ بر ۲ تیم ایرلند شمالی را مغلوب کند.

تیم ۷ نفره ایران، ایرلند شمالی را شکست داد

(image)

تیم ایران در این دیدار موفق شد با نتیجه ۷ بر ۲ تیم ایرلند شمالی را مغلوب کند.
تیم ۷ نفره ایران، ایرلند شمالی را شکست داد

خبرگزاری اصفهان