تیم ملی بامداد شنبه عازم ایتالیا می‌شود

تیم ملی بامداد شنبه عازم ایتالیا می‌شود

کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردوی ۱۰ روزه بامداد شنبه عازم ایتالیا می‌شود.

تیم ملی بامداد شنبه عازم ایتالیا می‌شود

(image)

کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردوی ۱۰ روزه بامداد شنبه عازم ایتالیا می‌شود.
تیم ملی بامداد شنبه عازم ایتالیا می‌شود