تکمیل پروژه شهرک خوابگاهی دانشگاه آیت‌الله حائری میبد نیازمند ۲۰ میلیارد ریال اعتبار است

تکمیل پروژه شهرک خوابگاهی دانشگاه آیت‌الله حائری میبد نیازمند ۲۰ میلیارد ریال اعتبار است

رئیس دانشگاه آیت‌الله حائری میبد گفت: تکمیل و راه‌اندازی خوابگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آیت‌الله حائری میبد به ۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

تکمیل پروژه شهرک خوابگاهی دانشگاه آیت‌الله حائری میبد نیازمند ۲۰ میلیارد ریال اعتبار است

(image)

رئیس دانشگاه آیت‌الله حائری میبد گفت: تکمیل و راه‌اندازی خوابگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آیت‌الله حائری میبد به ۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
تکمیل پروژه شهرک خوابگاهی دانشگاه آیت‌الله حائری میبد نیازمند ۲۰ میلیارد ریال اعتبار است

اس ام اس جدید