تکمیل قطعه ۴ آزادراه کنارگذر جنوبی تهران در پایان امسال

تکمیل قطعه ۴ آزادراه کنارگذر جنوبی تهران در پایان امسال

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گفت: طبق هدف‌گذاری قرارگاه خاتم برنامه‌ریزی کرده‌ایم قطعه چهارم آزادراه کنارگذر جنوبی تهران زودتر از موعد مقرر و در پایان امسال تکمیل شود.

تکمیل قطعه ۴ آزادراه کنارگذر جنوبی تهران در پایان امسال

(image)

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گفت: طبق هدف‌گذاری قرارگاه خاتم برنامه‌ریزی کرده‌ایم قطعه چهارم آزادراه کنارگذر جنوبی تهران زودتر از موعد مقرر و در پایان امسال تکمیل شود.
تکمیل قطعه ۴ آزادراه کنارگذر جنوبی تهران در پایان امسال