تکذیب خبر بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام

تکذیب خبر بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام

خبرهای منتشره در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به اتهام جاسوسی تکذیب شد.

تکذیب خبر بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام

(image)

خبرهای منتشره در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به اتهام جاسوسی تکذیب شد.
تکذیب خبر بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام

روزنامه ایران