توفان سهمگین در تایوان مدارس و نهادهای تجاری و دولتی را تعطیل کرد

توفان سهمگین در تایوان مدارس و نهادهای تجاری و دولتی را تعطیل کرد

وزش توفان سهمگین که نسبت به وقوع آن در تایوان از روز گذشته هشدارهای جدی صادر شده بود، امروز جمعه بیشتر مناطق این جزیره را در بر گرفت و باعث تعطیلی مدارس و نهادهای تجاری و دولتی آن شد.

توفان سهمگین در تایوان مدارس و نهادهای تجاری و دولتی را تعطیل کرد

(image)

وزش توفان سهمگین که نسبت به وقوع آن در تایوان از روز گذشته هشدارهای جدی صادر شده بود، امروز جمعه بیشتر مناطق این جزیره را در بر گرفت و باعث تعطیلی مدارس و نهادهای تجاری و دولتی آن شد.
توفان سهمگین در تایوان مدارس و نهادهای تجاری و دولتی را تعطیل کرد

بک لینک رنک 1

پامنا موبایل لپ تاپ