توضیح کمال هلباوی درباره ماجرای لغوسفرش به ایران

توضیح کمال هلباوی درباره ماجرای لغوسفرش به ایران

نویسنده و عضو پیشین اخوان المسلمین مصر که اخیرا از سفر به ایران باز مانده بود، به اخبار منتشر شده در خصوص ممنوعیت سفرش به ایران واکنش نشان داد.

توضیح کمال هلباوی درباره ماجرای لغوسفرش به ایران

(image)

نویسنده و عضو پیشین اخوان المسلمین مصر که اخیرا از سفر به ایران باز مانده بود، به اخبار منتشر شده در خصوص ممنوعیت سفرش به ایران واکنش نشان داد.
توضیح کمال هلباوی درباره ماجرای لغوسفرش به ایران

قرآن