توضیحات بنیاد رودکی درباره اظهارات علی رهبری

در پی نامه اعتراضی و خداحافظی علی رهبری، (رهبر ارکستر سمفونیک تهران) بنیاد رودکی جوابیه صادر کرد