توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مسائل معیشتی باید در رأس امور باشد

توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مسائل معیشتی باید در رأس امور باشد

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در مسائل معیشتی و اقتصادی باید در رأس تمام عملکردها قرار بگیرد.

توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مسائل معیشتی باید در رأس امور باشد

(image)

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در مسائل معیشتی و اقتصادی باید در رأس تمام عملکردها قرار بگیرد.
توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مسائل معیشتی باید در رأس امور باشد

خبرهای داغ