تمدید دوباره مهلت انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی/ ۲۳تیرماه؛ آخرین مهلت

تمدید دوباره مهلت انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی/ ۲۳تیرماه؛ آخرین مهلت

مهلت انتخاب رشته محل در آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٥ گروه پزشکی برای بار دوم تمدید شد و داوطلبان در روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه می توانند انتخاب رشته خود را انجام دهند.

تمدید دوباره مهلت انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی/ ۲۳تیرماه؛ آخرین مهلت

(image)

مهلت انتخاب رشته محل در آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٥ گروه پزشکی برای بار دوم تمدید شد و داوطلبان در روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه می توانند انتخاب رشته خود را انجام دهند.
تمدید دوباره مهلت انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی/ ۲۳تیرماه؛ آخرین مهلت

سیستم اطلاع رسانی