تلفن مرکز پاسخگویی به سوالات دینی مسدود شد

تلفن مرکز پاسخگویی به سوالات دینی مسدود شد

سامانه تلفنی ۰۹۶۵۰ متعلق به مرکز مشاوره و پاسخگویی به سوالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی توسط مخابرات مسدود شده است.

تلفن مرکز پاسخگویی به سوالات دینی مسدود شد

(image)

سامانه تلفنی ۰۹۶۵۰ متعلق به مرکز مشاوره و پاسخگویی به سوالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی توسط مخابرات مسدود شده است.
تلفن مرکز پاسخگویی به سوالات دینی مسدود شد

مد روز