تلاش قاهره برای آغاز دیپلماسی منطقه‌ای خود از بیروت

تلاش قاهره برای آغاز دیپلماسی منطقه‌ای خود از بیروت

مصر در شرایطی در صدد ایفای نقش در عرصه سیاسی لبنان است که علاوه بر بحران های موجود در این کشور، جایگاه خود را نیز در منطقه از دست داده است و برای بازیافتن جایگاه از دست رفته خود تلاش می کند.

تلاش قاهره برای آغاز دیپلماسی منطقه‌ای خود از بیروت

(image)

مصر در شرایطی در صدد ایفای نقش در عرصه سیاسی لبنان است که علاوه بر بحران های موجود در این کشور، جایگاه خود را نیز در منطقه از دست داده است و برای بازیافتن جایگاه از دست رفته خود تلاش می کند.
تلاش قاهره برای آغاز دیپلماسی منطقه‌ای خود از بیروت

اخبار جهان