تلاش دشمن برای ایجاد اخلال در حرکت رو به رشد صنایع زیرساختی کشور

تلاش دشمن برای ایجاد اخلال در حرکت رو به رشد صنایع زیرساختی کشور

معاون سازمان انرژی اتمی گفت: دشمن تلاش می‌کند از طریق ارسال و نفوذ بدافزارهای هوشمند و حتی نشان کردن و جذب طعمه‌های خود در بعد نیروی انسانی و هدایت آنها، در روند حرکت رو به رشد صنایع زیرساختی کشور خرابکاری و اخلال ایجاد کند.

تلاش دشمن برای ایجاد اخلال در حرکت رو به رشد صنایع زیرساختی کشور

(image)

معاون سازمان انرژی اتمی گفت: دشمن تلاش می‌کند از طریق ارسال و نفوذ بدافزارهای هوشمند و حتی نشان کردن و جذب طعمه‌های خود در بعد نیروی انسانی و هدایت آنها، در روند حرکت رو به رشد صنایع زیرساختی کشور خرابکاری و اخلال ایجاد کند.
تلاش دشمن برای ایجاد اخلال در حرکت رو به رشد صنایع زیرساختی کشور

ورزشی