تقدیر از مستند «آن سوي كوهستان» در برنامه امروز ماه عسل

تقدیر از مستند «آن سوي كوهستان» در برنامه امروز ماه عسل

برنامه ماه عسل عصر امروز از مستند «آن سوی کوهستان» اثر تولید شده در معاونت خبر سازمان صداوسیما تقدیر می‌کند.

تقدیر از مستند «آن سوي كوهستان» در برنامه امروز ماه عسل

(image)

برنامه ماه عسل عصر امروز از مستند «آن سوی کوهستان» اثر تولید شده در معاونت خبر سازمان صداوسیما تقدیر می‌کند.
تقدیر از مستند «آن سوي كوهستان» در برنامه امروز ماه عسل

عکس جدید اینستاگرام