تفسیر وزیر از یک همایش انگلیسی در ایران

تفسیر وزیر از یک همایش انگلیسی در ایران

برگزاری همایشی از سوی انگلیسی‌ها در تهران و جسارت آنها برای اعمال تحریم مقامات ایران در کشورمان هفته گذشته انتقادات فعالان سیاسی، اقتصادی و نمایندگان مجلس را به همراه داشت اما وزیر ارتباطات این همایش را حرکتی در مقابل دشمنی‌های سعودی و رژیم صهیونیستی دانست.

تفسیر وزیر از یک همایش انگلیسی در ایران

(image)

برگزاری همایشی از سوی انگلیسی‌ها در تهران و جسارت آنها برای اعمال تحریم مقامات ایران در کشورمان هفته گذشته انتقادات فعالان سیاسی، اقتصادی و نمایندگان مجلس را به همراه داشت اما وزیر ارتباطات این همایش را حرکتی در مقابل دشمنی‌های سعودی و رژیم صهیونیستی دانست.
تفسیر وزیر از یک همایش انگلیسی در ایران

شهرداری