تعلل عربستان در معرفی مقصر و پرداخت غرامت شهدای حادثه جرثقیل

تعلل عربستان در معرفی مقصر و پرداخت غرامت شهدای حادثه جرثقیل

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه درآخرین مذاکراتی که درعربستان سعودی انجام شد وزیر حج سعودی اعلام کرد غرامت شهدای ایرانی حادثه جرثقیل در مکه مکرمه تا قبل از برگزاری مناسک حج امسال به بازماندگان این شهدا پرداخت خواهد شد.

تعلل عربستان در معرفی مقصر و پرداخت غرامت شهدای حادثه جرثقیل

(image)

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه درآخرین مذاکراتی که درعربستان سعودی انجام شد وزیر حج سعودی اعلام کرد غرامت شهدای ایرانی حادثه جرثقیل در مکه مکرمه تا قبل از برگزاری مناسک حج امسال به بازماندگان این شهدا پرداخت خواهد شد.
تعلل عربستان در معرفی مقصر و پرداخت غرامت شهدای حادثه جرثقیل

گوشی موبایل