تعطیلی خوابگاه‌های دانشگاه امیرکبیر در ایام نوروز

خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۲۶ اسفندماه و در ایام نوروز تعطیل می‌شوند.