تعدادی از روحانیون و فعالان بحرینی برای بازجویی احضار شدند

تعدادی از روحانیون و فعالان بحرینی برای بازجویی احضار شدند

در ادامه جنگ روانی علیه تحصن‌کنندگان در مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین تعداد دیگری از روحانیون و فعالان این کشور برای بازجویی احضار شدند.

تعدادی از روحانیون و فعالان بحرینی برای بازجویی احضار شدند

(image)

در ادامه جنگ روانی علیه تحصن‌کنندگان در مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین تعداد دیگری از روحانیون و فعالان این کشور برای بازجویی احضار شدند.
تعدادی از روحانیون و فعالان بحرینی برای بازجویی احضار شدند

خبرگزاری مهر