تظاهرات در شهرهای برزیل علیه رئیس جمهور این کشور

مردم شهرهای سراسر برزیل در تظاهراتی گسترده علیه دیلما روسف، رئیس جمهور این کشور شرکت کردند.