تضمینی بابت تسکین زخم‌های حاصل از بی‌وفایی‌ شرکت‌های خارجی در IPC نمی‌بینیم

تضمینی بابت تسکین زخم‌های حاصل از بی‌وفایی‌ شرکت‌های خارجی در IPC نمی‌بینیم

جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف در نامه‌ای به جهانگیری نوشتند: متأسفانه در قرارداد IPC ساز و کار واضحی مشاهده نمی‌شود؛ الا جملاتی شکست‌خورده در تجربیات پیشین. همچنین هیچ‌گونه تضمینی بابت تسکین زخم‌های حاصل از بی‌وفایی‌های مکرر شرکت‌های خارجی نمی‌بینیم.

تضمینی بابت تسکین زخم‌های حاصل از بی‌وفایی‌ شرکت‌های خارجی در IPC نمی‌بینیم

(image)

جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف در نامه‌ای به جهانگیری نوشتند: متأسفانه در قرارداد IPC ساز و کار واضحی مشاهده نمی‌شود؛ الا جملاتی شکست‌خورده در تجربیات پیشین. همچنین هیچ‌گونه تضمینی بابت تسکین زخم‌های حاصل از بی‌وفایی‌های مکرر شرکت‌های خارجی نمی‌بینیم.
تضمینی بابت تسکین زخم‌های حاصل از بی‌وفایی‌ شرکت‌های خارجی در IPC نمی‌بینیم

نفت آموزش پرورش دولتی