تضعیف اعتبارات دفاعی کشور کار احمقانه‌ای است

تضعیف اعتبارات دفاعی کشور کار احمقانه‌ای است

عضو هیأت‌رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه تضعیف اعتبارات دفاعی کشور کار احمقانه‌ای است متذکر شد: منابع و اعتبارات دفاعی برای هر کشوری واجب است آن هم در منطقه‌ای که ما کمترین بودجه دفاعی را داریم.

تضعیف اعتبارات دفاعی کشور کار احمقانه‌ای است

(image)

عضو هیأت‌رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه تضعیف اعتبارات دفاعی کشور کار احمقانه‌ای است متذکر شد: منابع و اعتبارات دفاعی برای هر کشوری واجب است آن هم در منطقه‌ای که ما کمترین بودجه دفاعی را داریم.
تضعیف اعتبارات دفاعی کشور کار احمقانه‌ای است

خرید بک لینک

عکس های جدید