تصویر دیده نشده‌ای از رهبر انقلاب در کنفرانس حمایت از ملت فلسطین

تصویر دیده نشده ای از رهبر انقلاب در پشت صحنه کنفرانس حمایت از ملت فلسطین را مشاهده می‌کنید.