تصویب کلیات طرح استرداد دریافتی های مازاد در مجلس

تصویب کلیات طرح استرداد دریافتی های مازاد در مجلس

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد، در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

تصویب کلیات طرح استرداد دریافتی های مازاد در مجلس

(image)

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد، در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
تصویب کلیات طرح استرداد دریافتی های مازاد در مجلس

تکنولوژی جدید