تصاویر قایق‌ و کشتی‌ سپاه با دوربین آمریکایی‌ها

تصاویر قایق‌ و کشتی‌ سپاه با دوربین آمریکایی‌ها

در حالی که اظهارنظرها درباره حضور چند قایق و کشتی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران در نزدیکی ناو آمریکایی در تنگه هرمز ادامه دارد، نظامیان حاضر در این ناو تصاویری در همین باره منتشر کردند.

تصاویر قایق‌ و کشتی‌ سپاه با دوربین آمریکایی‌ها

(image)

در حالی که اظهارنظرها درباره حضور چند قایق و کشتی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران در نزدیکی ناو آمریکایی در تنگه هرمز ادامه دارد، نظامیان حاضر در این ناو تصاویری در همین باره منتشر کردند.
تصاویر قایق‌ و کشتی‌ سپاه با دوربین آمریکایی‌ها

گوشی موبایل