تشکیلات قوی اقتصادی مسلمین می‌تواند شبکه جهانی صهیونیست را نابود کند

تشکیلات قوی اقتصادی مسلمین می‌تواند شبکه جهانی صهیونیست را نابود کند

دهمین دوره تربیتی آموزشی منادیان حکمت، با موضوعات «غرب‌شناسی، انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی» در دو سطح ویژه برادران طلبه و دانشجو به همت بنیاد علمی فرهنگی حیات در استان مازندران برگزار شد.

تشکیلات قوی اقتصادی مسلمین می‌تواند شبکه جهانی صهیونیست را نابود کند

(image)

دهمین دوره تربیتی آموزشی منادیان حکمت، با موضوعات «غرب‌شناسی، انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی» در دو سطح ویژه برادران طلبه و دانشجو به همت بنیاد علمی فرهنگی حیات در استان مازندران برگزار شد.
تشکیلات قوی اقتصادی مسلمین می‌تواند شبکه جهانی صهیونیست را نابود کند