تشکل‌‌های دانشجویی از تریبون نماز جمعه برای گفتمان‌سازی استفاده کنند

تشکل‌‌های دانشجویی از تریبون نماز جمعه برای گفتمان‌سازی استفاده کنند

قائم مقام تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: به همه تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور توصیه می‌کنم که تریبون های نمازجمعه را جدی گرفته و از این محمل برای گفتمان‌سازی بهره‌مند شوند.

تشکل‌‌های دانشجویی از تریبون نماز جمعه برای گفتمان‌سازی استفاده کنند

(image)

قائم مقام تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: به همه تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور توصیه می‌کنم که تریبون های نمازجمعه را جدی گرفته و از این محمل برای گفتمان‌سازی بهره‌مند شوند.
تشکل‌‌های دانشجویی از تریبون نماز جمعه برای گفتمان‌سازی استفاده کنند

مجله اینترنتی