تشویق نخبگان از طریق اعطای جوایز علمی

تشویق نخبگان از طریق اعطای جوایز علمی
عضو آکادمی علوم جهان اسلام گفت: اعطای جوایز علمی به دانشمندان و افراد نخبه، تشویق کردن و تبلیغ برتری بین دانشمندان و سازمان ها است.به گزارش ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)، عدنان بدران افزود: اردن، دانشگاه ملی خود را در سال 1962 و مرکز تحقیقاتی اش را در سال 1970 بناگذاری کرد و عربستان سعودی سیاست های علم و فناوری خود را در سال 2003 پایه ریزی کرد.رئیس دانشگاه پترا و عضو هیئت معتمدین دانشگاه اردن با بیان اینکه اهدای جوایز علمی بر رشد و توسعه علم و فناوری تاثیر بسزایی دارد، گفت: اعطای جوایز …

تشویق نخبگان از طریق اعطای جوایز علمی

عضو آکادمی علوم جهان اسلام گفت: اعطای جوایز علمی به دانشمندان و افراد نخبه، تشویق کردن و تبلیغ برتری بین دانشمندان و سازمان ها است.به گزارش ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)، عدنان بدران افزود: اردن، دانشگاه ملی خود را در سال 1962 و مرکز تحقیقاتی اش را در سال 1970 بناگذاری کرد و عربستان سعودی سیاست های علم و فناوری خود را در سال 2003 پایه ریزی کرد.رئیس دانشگاه پترا و عضو هیئت معتمدین دانشگاه اردن با بیان اینکه اهدای جوایز علمی بر رشد و توسعه علم و فناوری تاثیر بسزایی دارد، گفت: اعطای جوایز …
تشویق نخبگان از طریق اعطای جوایز علمی

یوزرنیم و پسورد نود 32

car