ترکیب پرسپولیس برابر تیم آبولون مشخص شد

ترکیب پرسپولیس برابر تیم آبولون مشخص شد

از سوی کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، ترکیب سرخپوشان در دومین دیدار دوستانه در اردوی اوکراین اعلام شد.

ترکیب پرسپولیس برابر تیم آبولون مشخص شد

(image)

از سوی کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، ترکیب سرخپوشان در دومین دیدار دوستانه در اردوی اوکراین اعلام شد.
ترکیب پرسپولیس برابر تیم آبولون مشخص شد

خرم خبر