ترکش‌های کودتای ترکیه/ ۹۵ مامور پلیس از کار تعلیق شدند

ترکش‌های کودتای ترکیه/ ۹۵ مامور پلیس از کار تعلیق شدند

مقام‌های ترکیه در ادامه تلاش‌های خود برای پاکسازی نهادهای مختلف از طرفداران و حامیان جنبش گولن، ۹۵ مامور پلیس استانبول را از کار تعلیق کرده‌اند.

ترکش‌های کودتای ترکیه/ ۹۵ مامور پلیس از کار تعلیق شدند

(image)

مقام‌های ترکیه در ادامه تلاش‌های خود برای پاکسازی نهادهای مختلف از طرفداران و حامیان جنبش گولن، ۹۵ مامور پلیس استانبول را از کار تعلیق کرده‌اند.
ترکش‌های کودتای ترکیه/ ۹۵ مامور پلیس از کار تعلیق شدند

ورزشی