ترور نافرجام نماینده اسلام‌‌آباد غرب با برنامه‌ریزی گروهک ضد انقلاب صورت گرفت

ترور نافرجام نماینده اسلام‌‌آباد غرب با برنامه‌ریزی گروهک ضد انقلاب صورت گرفت

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمله مسلحانه عوامل تروریستی ضد انقلاب به خودروی نماینده و فرماندار اسلام آباد غرب و دالاهو گفت: ترور نافرجام نماینده اسلام‌ آباد غرب با برنامه‌ریزی قبلی از سوی گروهک ضد انقلاب صورت گرفت.

ترور نافرجام نماینده اسلام‌‌آباد غرب با برنامه‌ریزی گروهک ضد انقلاب صورت گرفت

(image)

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمله مسلحانه عوامل تروریستی ضد انقلاب به خودروی نماینده و فرماندار اسلام آباد غرب و دالاهو گفت: ترور نافرجام نماینده اسلام‌ آباد غرب با برنامه‌ریزی قبلی از سوی گروهک ضد انقلاب صورت گرفت.
ترور نافرجام نماینده اسلام‌‌آباد غرب با برنامه‌ریزی گروهک ضد انقلاب صورت گرفت

خرید بک لینک

اسکای نیوز