ترامپ: کلینتون برای گروههای خاصی پارتی‌بازی می‌کند

ترامپ: کلینتون برای گروههای خاصی پارتی‌بازی می‌کند

دونالد ترامپ، هیلاری کلینتون را به ارتکاب جرائم بزرگ متهم کرد.

ترامپ: کلینتون برای گروههای خاصی پارتی‌بازی می‌کند

(image)

دونالد ترامپ، هیلاری کلینتون را به ارتکاب جرائم بزرگ متهم کرد.
ترامپ: کلینتون برای گروههای خاصی پارتی‌بازی می‌کند

تلگرام